Lonjiku Kaijitsu

Father of Ameiko; Stepfather to Tsuto

Description:
Bio:

Lonjiku Kaijitsu

Rise of the Runelords Kwickxotic